Waarneming via de zintuigen

Alle prikkels die we vanuit de omgeving binnen krijgen worden waargenomen door de zintuigen. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. Al deze waargenomen prikkels hebben invloed op hoe we ons voelen en gedragen.

de 5 zintuigen

Aristoteles benoemde vijf zintuigen, ook wel de klassieke zintuigen genoemd. Dit zijn de zintuigen zicht, gehoor, reuk, tast en smaak. Maar we hebben meer zintuigen, zoals pijn voelen (nociceptie), evenwicht, lichaamsbewustzijn (proprioceptie) en snelheidsbewustzijn.

Met onze zintuigen nemen we de omgeving waar en geven we betekenis aan de omgeving. Dagelijks worden onze zintuigen overspoeld met informatie. Informatie van natuurlijke bronnen zoals de zon, dieren, temperatuur, vocht maar ook van onnatuurlijke bronnen. Te denken valt aan alle stimuli (prikkels) die mensen bewust en onbewust aan elkaar geven. Kijk maar eens naar alle door de mens gegenereerde informatie die op je af komt middels de zintuigen.

Beïnvloeding

Reclamemakers beïnvloeden al jaren de zintuigen met als doel het genereren van verkoop van goederen of diensten. Ook de overheid maakt gebruik van het beïnvloeden van de zintuigen met als doel een bepaalde gedragsverandering te bewerkstelligen. Te denken valt aan de zogenaamde ‘nudge’, een duwtje in de rug door middel van een omgevingsprikkel zoals de smiley als men zich aan de snelheid houdt in het verkeer of de vlieg in het urinoir waardoor men op de juiste plek richt. Dit zijn allemaal subtiele omgevingshints die het gedrag en de keuze beïnvloeden. De omgeving zodanig inrichten dat er positief gewenst gedrag ontstaat wordt ook wel keuzearchitectuur genoemd.

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses