Gehoor, de verbinding naar emotie

geluid

Wie kan er niet wegdromen bij zijn favoriete muziek? Muziek kan vele emoties opwekken, het ontspant of geeft juist energie. Geluid kan ook stressverhogend zijn. Stel voor je zit op een mooie zomerse dag in de tuin en de buurman besluit dat het een goed moment is om een project te starten waarbij het belangrijkste stuk gereedschap een cirkelzaag is.

De fysieke effecten van geluid

De twee belangrijkste functies van het gehoor zijn het horen van basisgeluiden zoals vogels, water, auto’s, stemmen en wind. Deze geluiden helpen bij het oriënteren en inschatten van afstanden. Een tweede functie van het gehoor dient als waarschuwingsmechanisme. Bijvoorbeeld bij het horen van luide en onverwachte geluiden. Het gevolg hiervan is dat het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt. Dit hormoon brengt een persoon in staat van paraatheid en in een staat van vechten of vluchten. De hartslag en de ademhaling gaan omhoog. Het horen van natuurlijke geluiden zoals bijvoorbeeld de zee, heeft een omgekeerd effect. De frequentie van het geluid van de zee sluit aan bij de frequentie van een ademhaling in rust. Het wel of niet horen van geluid tijdens de maaltijd (kauw geluiden van jezelf) legt een verband met de hoeveelheid die wordt gegeten. Als je jezelf niet hoort eten, bijvoorbeeld als je dit niet hoort door het geluid van de televisie, eet je meer.

Geluid en emotie

Geluiden hebben een direct effect op de gemoedstoestand van een persoon. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het effect van muziek op een persoon, zowel in ziekenhuizen als in openbare ruimten. Hieruit is gebleken dat klassieke muziek, zoals die van Mozart, een stressreducerend effect heeft. Het vermindert angsten en brengt personen in een emotioneel positievere staat. Dit effect blijkt onafhankelijk te zijn van de muzikale voorkeur van de persoon in de ruimte. Ook het tempo van muziek heeft effect op personen. Snelle muziek wordt over het algemeen als vrolijker ervaren dan langzamere muziek. Tevens gaan personen in de openbare ruimte sneller lopen wanneer het tempo van de muziek verhoogd wordt. Muziek geeft ook een gevoel van aanwezigheid zodat mensen zich minder onveilig voelen in de openbare ruimte. Geluidsoverlast kan gepaard gaan met negatieve emoties zoals boosheid, angst, depressie en irritatie. Dit kan men oplossen door gebruikmaking van een zogenaamd geluidsscherm. Dit is een tegengeluid, bijvoorbeeld met muziek die overige storende geluiden weg kan drukken. Er is een samenhang tussen het ervaren van overlast van geluiden en de controle over dit geluid. Als men zelf de controle heeft over de geluidsbron blijkt men geen overlast te ervaren. Een bekend voorbeeld van het ervaren van een storend geluid is de Mosquito die een hoog, alleen voor jongeren waarneembaar, geluid afgeeft. Dit zou hangjongeren moeten wegjagen. Geluid moet congruent zijn met haar omgeving, dus geen hardrock in een klassiek gebouw. Tevens blijkt muziek een grote associatieve kracht te hebben. Als de muziek van Jaws wordt gedraaid lijkt dit op veel testsubjecten een stressverhogend effect te hebben (Smeets ‘. H., 2009) (Bondrager, 2013).

Geluid toegepast

Geluid wordt op grote schaal toegepast met als doel het beïnvloeden van onze gemoedstoestand. geluid komt terug in diverse meditatietechnieken, psychotherapieën, de gezondheidszorg en zelfs in onorthodoxe verhoortechnieken. Geluid kan angsten wegnemen of veroorzaken. In winkels wordt het gebruikt om het koopgedrag te beïnvloeden door er voor te zorgen dat je langer in de winkel blijft en sinds enige tijd wordt er op de perrons van de Rotterdamse metro contextgebonden muziek gedraaid. Tijdens de spits wordt rustgevende muziek gedraaid en in de daluren up-lifting muziek. Deze samengestelde playlist heeft er toe geleid dat reizigers de wachttijden als korter ervaren en zich prettiger voelen in de omgeving.

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Twitter

interessant nieuws over, veiligheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!

ALGEMEEN

...

© 2019 - Urban Senses
blog link