Het oplossen van Wicked Problems begint vaak met het veroorzaken van een eerste rimpel in het water.

small-wins

Weerbarstige problemen, zoals het verbeteren van de leefbaarheid van een woonwijk, zijn niet in een korte tijd op te lossen en vragen meestal een lange adem. Zo is er bijvoorbeeld voor het Nationaal programma Rotterdam Zuid een tijdspad vastgelegd van 20 jaar. Vanuit onderzoek van diverse gebiedsgerichte aanpakken is naar voren gekomen dat het vaak de kleine slimme interventies zijn die een rimpel veroorzaken en op die manier iets in gang zetten dat uiteindelijk leidt tot een succesfactor.

Een mooi voorbeeld uit Rotterdam Zuid. Een schoolhoofd van een basisschool viel het op dat er vaak kinderen al lang voor aanvang schooltijd voor de deur stonden te wachten. Het bleek dat zij geen lunch bij zich hadden en dat de meeste niet ontbeten hadden. Het ging hier om ongeveer 70 kinderen. Je kan je indenken wat voor effect dit heeft op de schoolresultaten en mogelijke uitval van leerlingen. Bij navraag bleek dat de ouders al vroeg naar het werk moesten en dat zij niet op de hoogte waren van voor- en naschoolse opvang. Het wijkteam, de school en stagiaires van de opleiding Social Work hebben toen de ouders geïnformeerd en geholpen met het regelen van opvang. De kinderen die niet naar de opvang konden kregen van de school ontbijt aangeboden. Kleine moeite met een groot effect op de lange termijn. Het terugdringen van schooluitval zal namelijk positief doorwerken op veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Het werken met ‘small wins’ is ook hetgeen wij willen bereiken met onze workshop ‘Leefbaarheid en positieve veiligheid in woonwijken’. Slimme innovaties die door ‘stakeholders’ gezamenlijk ‘on the spot’ worden bedacht en uitgewerkt. Ideeën die een rimpel veroorzaken en daarmee uiteindelijk iets groters in gang zetten.

Meer weten over onze workshop:

https://www.urbansenses.nl/wp-content/uploads/2020/06/flyer-workshop-leefbaarheid.pdf

 

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses