Werksessie ‘Professionals en bewoners op pad’

heading-cursus

In deze creatieve werksessie laten wij professionals en bewoners gezamenlijk een oplossing bedenken voor het verminderen van woninginbraken in hun wijk. Deze unieke combinatie versterkt elkaar op verschillende manieren. De professionals en de bewoners kunnen van elkaar leren out of the box te denken en bewoners participeren in het veiliger maken van hun wijk. Dit heeft als voordeel dat de bewoner meer sociaal eigenaarschap ervaart en hierdoor meer betrokken raakt bij de directe woonomgeving. Tevens ontstaat er meer draagvlak voor de interventies die worden toegepast door deze co-creatie van oplossingen.

Hebt u belang bij het terugdringen van het aantal woninginbraken in uw gemeente of wijk, schrijf u dan in voor deze werksessie. Voor vragen of inschrijvingen kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens:

Info@urbansenses.nl. Tel 06-24105413 of 06-31746880

Het volledige programma van de werksessie vindt u in onderstaande brochure:

Brochure werksessie ”Professionals en bewoners op pad.PDF”

Druilerige Koningsdagtip: laat je omringen door de kleur oranje.

Koningsdag-oranje-tips-mn8ty008ri8w4g7885w8deometza7m48l26gc8glmw

Oranje associëren we in Nederland met voetbal, het koningshuis en uiteraard Koningsdag. Ik hoop dat Nederland ondanks het druilerige weer toch oranje kleurt. Waarom wil ik dat graag? Het kan ons namelijk helpen deze druilerige dag als zonnig te ervaren. Oranje is een energieke kleur en stimuleert sociale interactie, zorgt ervoor dat onze energie weer in balans komt en maakt ons vrolijk. En aangezien de meeste mensen vandaag oranje dragen draagt het ook bij aan onderlinge verbinding.

Samen met een W-hals shirt aan een biertje drinken onder de parasol op het plein bijvoorbeeld. De kleur oranje maakt ons extravert en vrolijk. Een evolutionaire verklaring voor het effect is dat we de kleur oranje onbewust associëren met de kleur van de zon, en wie wordt er niet blij van de zon. Ik wens jullie allemaal een fijne Koningsdag.

Wil je weten op welke manier de fysieke omgeving bijdraagt aan gedrag en hoe de omgevingsboodschap positief kan worden beïnvloed, neem dan contact op met Urban Senses.

Welke boodschap wil je meegeven naast een speeltuin

20160328_165119_resized20160328_165344_resized

De Urban Senses Bike brengt de omgevingsprikkels in Rotterdam in kaart.

Welke associatie wil je kinderen meegeven. Pillen slikkende emoticon naast een in het verleden opgezomerd speeltuintje in Rotterdam.

Wil je weten op welke manier de fysieke omgeving bijdraagt aan gedrag en hoe de omgevingsboodschap positief kan worden beïnvloed, neem dan contact op met Urban Senses.

Email: info@urbansenses.nl. Tel: 06-24105413

 

surveillance met groen licht in 1658 (New Amsterdam)

rattle

Het eerste gebruik van groen licht met betrekking tot veiligheid dateert van 1658. In Nieuw Amsterdam, het huidige New York, werd de voorloper van de New Yorkse politie gevormd, de zogenaamde “Rattle Man”. Deze ratelaars waren acht Nederlandse kolonisten en zorgden voor veiligheid in de straten van Nieuw Amsterdam. Ze surveilleerden in de straten en lieten de bewoners horen en zien dat ze aanwezig waren. Ze gebruikten hiervoor een ratelaar en een groene lantaarn. Dit groene licht zorgde voor herkenning bij de bewoners en attendeerde op criminaliteit, branden en andere onveilige situaties. Zo ontstond er een associatie met veiligheid en aanwezigheid door het groene licht. Bij thuiskomst werd de groene lantaarn voor het huis van de Rattle Man gehangen zodat burgers wisten dat ze in dienst waren.

Hier werd de basis gelegd voor de eerste politiebureaus. Dit door de Nederlanders bedachte concept werd overgenomen door de Engelsen in het later ontstane New York. Je ziet dit terug bij de huidige politiebureaus in New York. Bij de hoofdingang hangt nog steeds een groene lamp.

policelightsninthprecinct

Gehoor, de verbinding naar emotie

geluid

Wie kan er niet wegdromen bij zijn favoriete muziek? Muziek kan vele emoties opwekken, het ontspant of geeft juist energie. Geluid kan ook stressverhogend zijn. Stel voor je zit op een mooie zomerse dag in de tuin en de buurman besluit dat het een goed moment is om een project te starten waarbij het belangrijkste stuk gereedschap een cirkelzaag is.

De fysieke effecten van geluid

De twee belangrijkste functies van het gehoor zijn het horen van basisgeluiden zoals vogels, water, auto’s, stemmen en wind. Deze geluiden helpen bij het oriënteren en inschatten van afstanden. Een tweede functie van het gehoor dient als waarschuwingsmechanisme. Bijvoorbeeld bij het horen van luide en onverwachte geluiden. Het gevolg hiervan is dat het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt. Dit hormoon brengt een persoon in staat van paraatheid en in een staat van vechten of vluchten. De hartslag en de ademhaling gaan omhoog. Het horen van natuurlijke geluiden zoals bijvoorbeeld de zee, heeft een omgekeerd effect. De frequentie van het geluid van de zee sluit aan bij de frequentie van een ademhaling in rust. Het wel of niet horen van geluid tijdens de maaltijd (kauw geluiden van jezelf) legt een verband met de hoeveelheid die wordt gegeten. Als je jezelf niet hoort eten, bijvoorbeeld als je dit niet hoort door het geluid van de televisie, eet je meer.

Geluid en emotie

Geluiden hebben een direct effect op de gemoedstoestand van een persoon. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het effect van muziek op een persoon, zowel in ziekenhuizen als in openbare ruimten. Hieruit is gebleken dat klassieke muziek, zoals die van Mozart, een stressreducerend effect heeft. Het vermindert angsten en brengt personen in een emotioneel positievere staat. Dit effect blijkt onafhankelijk te zijn van de muzikale voorkeur van de persoon in de ruimte. Ook het tempo van muziek heeft effect op personen. Snelle muziek wordt over het algemeen als vrolijker ervaren dan langzamere muziek. Tevens gaan personen in de openbare ruimte sneller lopen wanneer het tempo van de muziek verhoogd wordt. Muziek geeft ook een gevoel van aanwezigheid zodat mensen zich minder onveilig voelen in de openbare ruimte. Geluidsoverlast kan gepaard gaan met negatieve emoties zoals boosheid, angst, depressie en irritatie. Dit kan men oplossen door gebruikmaking van een zogenaamd geluidsscherm. Dit is een tegengeluid, bijvoorbeeld met muziek die overige storende geluiden weg kan drukken. Er is een samenhang tussen het ervaren van overlast van geluiden en de controle over dit geluid. Als men zelf de controle heeft over de geluidsbron blijkt men geen overlast te ervaren. Een bekend voorbeeld van het ervaren van een storend geluid is de Mosquito die een hoog, alleen voor jongeren waarneembaar, geluid afgeeft. Dit zou hangjongeren moeten wegjagen. Geluid moet congruent zijn met haar omgeving, dus geen hardrock in een klassiek gebouw. Tevens blijkt muziek een grote associatieve kracht te hebben. Als de muziek van Jaws wordt gedraaid lijkt dit op veel testsubjecten een stressverhogend effect te hebben (Smeets ‘. H., 2009) (Bondrager, 2013).

Geluid toegepast

Geluid wordt op grote schaal toegepast met als doel het beïnvloeden van onze gemoedstoestand. geluid komt terug in diverse meditatietechnieken, psychotherapieën, de gezondheidszorg en zelfs in onorthodoxe verhoortechnieken. Geluid kan angsten wegnemen of veroorzaken. In winkels wordt het gebruikt om het koopgedrag te beïnvloeden door er voor te zorgen dat je langer in de winkel blijft en sinds enige tijd wordt er op de perrons van de Rotterdamse metro contextgebonden muziek gedraaid. Tijdens de spits wordt rustgevende muziek gedraaid en in de daluren up-lifting muziek. Deze samengestelde playlist heeft er toe geleid dat reizigers de wachttijden als korter ervaren en zich prettiger voelen in de omgeving.

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Twitter

interessant nieuws over, veiligheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!

ALGEMEEN

...

© 2019 - Urban Senses