Bouwstenen kunnen alleen succesvol worden ingezet als er rekening wordt gehouden met de lokale succesfactoren, de randvoorwaarden en de systeemcontext.

samenhang-bouwstenen_tekengebied-1

In de literatuur en de afgenomen interviews zijn diverse bouwstenen naar voren gekomen. Belangrijker is echter hoe ga je die toepassen in de lokale context. Als voorbeeld nemen wij de bouwsteen “gedeelde en breed gedragen visie” (weergegeven in de infographic). Een succesfactor van deze bouwsteen is dat er een evenwichtige inbreng moet zijn van alle actoren. Een randvoorwaarde is dat hiervoor wederzijds vertrouwen nodig is. De systeemcontext is belangrijk om te beoordelen of het kansenraam open staat. Zo hebben In 2020 diverse instanties aan de noodbel getrokken m.b.t de leefbaarheid in kwetsbare wijken echter stonden toen de meeste neuzen in de richting van de komende pandemie.

Tussen de bouwstenen door kan het opzoeken van de randjes en het durven kleuren buiten de randjes bijdragen aan het wel of niet succesvol zijn van een bouwsteen. Het pakken van de professionele discretionaire ruimte kan worden gezien als het cement tussen de bouwstenen.

Het eerste onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de bestuurlijke kant van een integrale gebiedsgerichte aanpak. Wij zijn ons bewust dat er nog een kloof te dichten is tussen de systeemwereld en de leefwereld van bewoners. Dit is ons doel dan ook in de 2e fase van ons onderzoek. Word vervolgd……

 

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses