Een blauwdruk voor een leefbare en veilige wijk

1673433255060

Een leefbare wijk begint met een goed fundament. Een schone, hele en veilige wijk, dit is echter het minimale waar een woonomgeving aan moet voldoen.

Schoon heel en veilig richt zich voornamelijk op fysieke kenmerken in een wijk.  Als het fundament is gelegd gaat het vervolgens om sociale kenmerken. Stimuleert de wijk sociale cohesie, zijn er ontmoetingsplekken, hoe cultureel divers is de wijk en hoe gaat dit samen, welke elementen stimuleren verbinding zowel met de overheid als de bewoners onderling. Naast sociale kenmerken moet een wijk tevens duurzaam zijn, duurzaam op economisch vlak, wordt lokaal ondernemerschap gefaciliteerd maar ook op het gebied van gezondheid, hoe makkelijk is het om in de wijk aan gezond eten te komen of bestaat het merendeel van het aanbod uit een snelle ongezonde hap. Is er voldoende groen, is de wijk voetgangersvriendelijk, hoe zit het met de luchtkwaliteit, is de wijk circulair en is er plek voor Urban Farming. Daarnaast is het ook van belang dat wijkbewoners digitaal vaardig zijn. Steeds meer zaken die burgers willen/moeten regelen gebeuren online. Dit zijn enkele van de 34 kenmerken die terugkomen in onze Urban Scan.

De Urban Scan toetst een leefomgeving op fysieke, sociale, duurzame en digitale kenmerken die bepalend zijn voor de mate van veiligheid en leefbaarheid in een wijk. Uit deze Urban Scan ontstaan ontwerpcriteria. Deze ontwerpcriteria gebruiken wij om doelgerichte interventies te ontwikkelen die in samenhang ieder een stukje van de leefbaarheidspuzzel oppakken.

Van analyse tot ontwerp en implementatie. Wij pakken het gehele traject op. Meer weten wat wij voor een gebiedsgerichte aanpak kunnen betekenen?

Stuur ons dan een mail via info@urbansenses.nl
Een berichtje via Linkedin kan uiteraard ook.

#wijkaanpak #leefbaarheid

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses