Natuurlijk toezicht, wat is het en hoe geef je het vorm.

Natuurlijk toezicht gaat om zien en gezien worden en om horen en gehoord worden. Met een juist ingerichte omgeving kan dit gevoel van toezicht gestimuleerd worden. Denk hierbij aan veel transparantie in de omgeving zoals glas, doorzichtige hekwerken, spiegels, etcetera. Zo kan een persoon in werkelijkheid of in zijn perceptie bekeken worden. Als een persoon het gevoel heeft bekeken te worden gaat hij, instinctief, normgedrag vertonen. Dit effect wordt de perceptie van toezicht genoemd.

Bovenstaande techniek hebben wij op meerdere plekken toegepast. Het meest spraakmakende was het project in de Doelenstraat in Hilversum. Hierbij hebben wij dichtgetimmerde panden middels fotorealistische folies omgetoverd tot goed onderhouden jaren 30 woningen waarbij fictieve bewoners op een empathische manier toezicht houden over de straat.

Het doel van het project was het verminderen van overlast in de straat en het gevoel van eigenaarschap aanwakkeren bij de bewoners. Dit is meer dan gelukt. Dit project is in co-creatie met de bewoners uitgevoerd.

In de praktijk:

hilversum-toezicht

Meer weten over hoe wij wetenschap aan praktische effectieve ontwerpen koppelen stuur ons vrijblijvend een mailtje info@urbansenses.nl #leefbaarheid #veiligheidsbeleving #positief #eigenaarschap

 

sociaal eigenaarschap wat is het en hoe geef je het vorm

Sociaal eigenaarschap. Wat is het en hoe kan je de omgeving met eenvoudige middelen dusdanig vormgeven dat deze eigenaarschap, controle en trots uitstraalt.

Wat is sociaal eigenaarschap, het begrip eigenaarschap vindt zijn oorsprong in de Crime Prevention Through Environmental Design theorie (omgevingscriminologie) uit 1972 en komt nog steeds terug in veel huidig beleid. In het kort komt het op het volgende neer:

Eigenaarschap zorgt ervoor dat de gebruiker van de omgeving trots is op deze omgeving en zich verantwoordelijk voelt. Je wil je graag identificeren met de omgeving. Het gaat niet zozeer om juridisch eigenaarschap maar meer om sociaal eigenaarschap. Sociaal eigenaarschap uit zich in een verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving. Een gevoel van ‘hier wil ik graag zijn en terugkomen’, ‘in deze omgeving voel ik me prettig’, ‘ik ben daar zuinig op’.

Hoe geef je dit vorm in de fysieke omgeving:

mechelen-voor-en-na

Kort: hekje suggereert tuin, puzzel suggereert spelende kinderen, deursticker suggereert aandacht en onderhoud, en de Mechelse Koekkoek (lokale herkenning) en de uil houden toezicht. Resultaat geen wildplassers meer.

Meer weten over hoe wij wetenschap aan praktische effectieve ontwerpen koppelen stuur ons vrijblijvend een mailtje info@urbansenses.nl #leefbaarheid #veiligheidsbeleving #positief #eigenaarschap

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses