surveillance met groen licht in 1658 (New Amsterdam)

rattle

Het eerste gebruik van groen licht met betrekking tot veiligheid dateert van 1658. In Nieuw Amsterdam, het huidige New York, werd de voorloper van de New Yorkse politie gevormd, de zogenaamde “Rattle Man”. Deze ratelaars waren acht Nederlandse kolonisten en zorgden voor veiligheid in de straten van Nieuw Amsterdam. Ze surveilleerden in de straten en lieten de bewoners horen en zien dat ze aanwezig waren. Ze gebruikten hiervoor een ratelaar en een groene lantaarn. Dit groene licht zorgde voor herkenning bij de bewoners en attendeerde op criminaliteit, branden en andere onveilige situaties. Zo ontstond er een associatie met veiligheid en aanwezigheid door het groene licht. Bij thuiskomst werd de groene lantaarn voor het huis van de Rattle Man gehangen zodat burgers wisten dat ze in dienst waren.

Hier werd de basis gelegd voor de eerste politiebureaus. Dit door de Nederlanders bedachte concept werd overgenomen door de Engelsen in het later ontstane New York. Je ziet dit terug bij de huidige politiebureaus in New York. Bij de hoofdingang hangt nog steeds een groene lamp.

policelightsninthprecinct

Gehoor, de verbinding naar emotie

geluid

Wie kan er niet wegdromen bij zijn favoriete muziek? Muziek kan vele emoties opwekken, het ontspant of geeft juist energie. Geluid kan ook stressverhogend zijn. Stel voor je zit op een mooie zomerse dag in de tuin en de buurman besluit dat het een goed moment is om een project te starten waarbij het belangrijkste stuk gereedschap een cirkelzaag is.

De fysieke effecten van geluid

De twee belangrijkste functies van het gehoor zijn het horen van basisgeluiden zoals vogels, water, auto’s, stemmen en wind. Deze geluiden helpen bij het oriënteren en inschatten van afstanden. Een tweede functie van het gehoor dient als waarschuwingsmechanisme. Bijvoorbeeld bij het horen van luide en onverwachte geluiden. Het gevolg hiervan is dat het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt. Dit hormoon brengt een persoon in staat van paraatheid en in een staat van vechten of vluchten. De hartslag en de ademhaling gaan omhoog. Het horen van natuurlijke geluiden zoals bijvoorbeeld de zee, heeft een omgekeerd effect. De frequentie van het geluid van de zee sluit aan bij de frequentie van een ademhaling in rust. Het wel of niet horen van geluid tijdens de maaltijd (kauw geluiden van jezelf) legt een verband met de hoeveelheid die wordt gegeten. Als je jezelf niet hoort eten, bijvoorbeeld als je dit niet hoort door het geluid van de televisie, eet je meer.

Geluid en emotie

Geluiden hebben een direct effect op de gemoedstoestand van een persoon. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het effect van muziek op een persoon, zowel in ziekenhuizen als in openbare ruimten. Hieruit is gebleken dat klassieke muziek, zoals die van Mozart, een stressreducerend effect heeft. Het vermindert angsten en brengt personen in een emotioneel positievere staat. Dit effect blijkt onafhankelijk te zijn van de muzikale voorkeur van de persoon in de ruimte. Ook het tempo van muziek heeft effect op personen. Snelle muziek wordt over het algemeen als vrolijker ervaren dan langzamere muziek. Tevens gaan personen in de openbare ruimte sneller lopen wanneer het tempo van de muziek verhoogd wordt. Muziek geeft ook een gevoel van aanwezigheid zodat mensen zich minder onveilig voelen in de openbare ruimte. Geluidsoverlast kan gepaard gaan met negatieve emoties zoals boosheid, angst, depressie en irritatie. Dit kan men oplossen door gebruikmaking van een zogenaamd geluidsscherm. Dit is een tegengeluid, bijvoorbeeld met muziek die overige storende geluiden weg kan drukken. Er is een samenhang tussen het ervaren van overlast van geluiden en de controle over dit geluid. Als men zelf de controle heeft over de geluidsbron blijkt men geen overlast te ervaren. Een bekend voorbeeld van het ervaren van een storend geluid is de Mosquito die een hoog, alleen voor jongeren waarneembaar, geluid afgeeft. Dit zou hangjongeren moeten wegjagen. Geluid moet congruent zijn met haar omgeving, dus geen hardrock in een klassiek gebouw. Tevens blijkt muziek een grote associatieve kracht te hebben. Als de muziek van Jaws wordt gedraaid lijkt dit op veel testsubjecten een stressverhogend effect te hebben (Smeets ‘. H., 2009) (Bondrager, 2013).

Geluid toegepast

Geluid wordt op grote schaal toegepast met als doel het beïnvloeden van onze gemoedstoestand. geluid komt terug in diverse meditatietechnieken, psychotherapieën, de gezondheidszorg en zelfs in onorthodoxe verhoortechnieken. Geluid kan angsten wegnemen of veroorzaken. In winkels wordt het gebruikt om het koopgedrag te beïnvloeden door er voor te zorgen dat je langer in de winkel blijft en sinds enige tijd wordt er op de perrons van de Rotterdamse metro contextgebonden muziek gedraaid. Tijdens de spits wordt rustgevende muziek gedraaid en in de daluren up-lifting muziek. Deze samengestelde playlist heeft er toe geleid dat reizigers de wachttijden als korter ervaren en zich prettiger voelen in de omgeving.

Geur, de poortwachter van ons brein

Geur bepaalt mede of we iets als prettig of onprettig of veilig of onveilig ervaren. Het helpt ons met het herkennen en appreciëren van mensen, voorwerpen en ruimten. Het zintuig wordt ook wel eens de poortwachter van het brein genoemd. Het laat ons ergens op afgaan of het stoot juist af bij een onprettige geur. Zo kunnen we ons, ogenschijnlijk zonder aanwijsbare reden, aangetrokken voelen tot iemand of juist niet.

Bij reuk blijkt dat natuurlijke geuren meer gewaardeerd worden dan synthetische geuren en dat er een bepaalde congruentie moet zijn tussen de geur en de omgeving. Zo kan er bijvoorbeeld een frisse citroengeur verspreid worden in een ruimte, maar als de ruimte er vuil en smerig uit ziet heeft de geur geen enkel effect op de beleving (Smeets M. E., 2015).

Geur van korte duur

Bij een nieuwe geur blijken mensen onderzoekend van aard. Ze willen weten wat de geur is en gaan op onderzoek uit. De neus is echter al snel verzadigd en merkt de geur niet meer op. Tevens speelt gewenning een rol. Het centrale zenuwstelsel geeft geen aandacht meer aan de geur. Iedereen heeft dit wel eens ervaren, Je komt een ruimte binnen en je denkt het stinkt hier naar natte hond en andere nare geuren. Als je genoodzaakt bent om een tijdje in die ruimte te verblijven merk je dat je de geur nauwelijks meer waarneemt.

Geuren hebben geen langdurig effect. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden bij het toepassen. Geuren hebben net als geluid een grote associatieve kracht. Als mensen bijvoorbeeld voor een bakker staan herkennen ze de geur van brood. Als deze lucht in een laboratorium voorgeschoteld wordt herkent het merendeel de lucht niet (Smeets ‘. H., 2009). Zorg er dus voor dat je geur dynamisch toepast. Ambi Pure heeft hier op geacteerd door een geurverspeider te ontwikkelen die elk half uur een andere geur verspreidt.

Zelfde geur andere associatie

Er zijn onderzoeken gedaan met een specifieke mintgeur naar het effect op de gemoedstoestand. Dit onderzoek is in Noord-Amerika en in Groot-Brittannië uitgevoerd. De lucht bleek in Noord-Amerika zeer positief te worden gewaardeerd en in Groot-Brittannië zeer negatief. Dit kwam door de associatie die de testsubjecten hadden met de geur. In Noord-Amerika deed het denken aan een bekend snoepje. In Groot-Brittannië deed de geur denken aan een specifiek medicijn dat daar werd gebruikt.

Deze associatie is ook bij jezelf waarneembaar. Denk eens aan een moment waarbij je een specifieke geur rook waarbij je gelijk werd terug gebracht naar het moment dat je die geur voor het eerst rook. De geur activeert een pad in je geheugen. Een geur kan je in een split second terug brengen naar die specifieke gebeurtenis, alsof het net gebeurd is. Ook al is dat geheugen tientallen jaren oud.

Wat waarderen we

Over het algemeen vinden personen de geuren van vanille, lavendel, appel, citrusvruchten en babyproducten lekker ruiken. lavendel heeft een ontspannend effect en door de geur van citrusvruchten wordt de omgeving als schoner ervaren.

Geuren kunnen bijvoorbeeld prima toegepast worden in wachtruimten van tandartsen etc. Geur kan dan gebruikt worden om angsten te verminderen en om een ontspannen mindset te creëren. Zorg er dan alleen voor dat de geuren dynamisch en zorgvuldig zijn samengesteld.

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses