Positieve gedragsbeïnvloeding als middel tegen overlast en onveiligheidsgevoelens.

Onze zintuigen worden overspoeld met omgevingsprikkels. Het grootste gedeelte van deze prikkels (95%) komt onbewust binnen, maar heeft direct invloed op onze stemming en het daaruit volgende gedrag. Het is van belang om te onderzoeken welke boodschap de omgeving uitstraalt en hoe ons gedrag hierdoor wordt beïnvloed. Een positieve omgevingsboodschap* zorgt er niet alleen voor dat de veiligheidsbeleving wordt verhoogd, maar ook dat we ons positiever gaan gedragen. We voelen ons prettiger in onze omgeving en dat is van directe invloed op ons gedrag!

Positieve gedragsbeïnvloeding is een vorm van positieve veiligheid, hierbij zijn niet repressie en handhaving leidend maar stuurt de fysieke omgeving op gewenst gedrag.

*De omgevingsboodschap bestaat uit alle prikkelingen die men vanuit de omgeving binnen krijgt. Voorbeelden hiervan zijn: licht, kleuren, geuren, omgevingsgeluiden, luchtstromingen, temperatuur, afbeeldingen en teksten.

Wat kan Urban Senses voor u betekenen?

Urban Senses geeft advies over en regisseert het toepassen van positieve gedragsbeïnvloeding in alle ruimten waar mensen samen komen. Wij onderzoeken vanuit een bottom-up benadering. Zo wordt de intrinsieke motivatie van de gebruiker van het gebied altijd meegenomen en wordt draagvlak en sociaal eigenaarschap gestimuleerd door participatie. Deze aanpak resulteert in doordachte en effectieve toepassingen.

Een positieve omgevingsboodschap en verstedelijking

De verstedelijking neemt de komende jaren wereldwijd sterk toe. Als de huidige trend zich voortzet, zal de verstedelijking zelfs zijn verdubbeld in 2050. In West-Europa betekent dit dat 75% van de inwoners in een stad woont. De verstedelijking brengt meer mensen bij elkaar in een steeds krapper wordende ruimte. Het gevolg hiervan is meer overlast, irritatie en gevoelens van onveiligheid. Ruim één op de drie mensen voelt zich in een grote stad wel eens onveilig. (CBS veiligheidsmonitor) Onderstaande nieuwsberichten geven een beeld van de gevolgen van verstedelijking:

“De Westerse stadsbevolking heeft 38% meer psychische klachten dan plattelandsbevolking” (Geschiedenis Magazine 2015). “Meer dan de helft van de zorginstellingen heeft te maken met agressieve patiënten” (NRC 2015). “Conducteurs krijgen steeds meer te maken met agressie en geweld” (PVDA). “18% van de stadsbewoners geeft aan veel hinder te hebben van asociaal gedrag” (CBS 2015). “De onveiligheidsgevoelens rondom uitgaansgelegenheden zijn relatief groot, 23% voelt zich wel eens onveilig” (CBS 2015). “In 2014 zijn de onveiligheidsgevoelens het hoogst op plekken waar jongeren rondhangen” (CBS 2015).

De openbare ruimte, en met name de omgevingsboodschap heeft een directe werking op de veiligheidsbeleving en het gedrag van mensen. Het is dus van belang de openbare ruimte zo in te richten dat de omgevingsboodschap het gedrag van de gebruiker positief beïnvloedt.

Urban Senses is genomineerd voor de Talent Award Handhaving en Toezicht 2015 met het project Zintuigbeïnvloedende Zones in de openbare ruimte. De Talent Award werd uitgegeven door het 46935c70-c251-46db-9217-36aece988953

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses