Projecten zintuigbeïnvloeding

In diverse steden hebben wij zintuigbeïnvloeding toegepast met als doel het stimuleren van positief gedrag. Hieronder volgt een selectie van onze projecten.

Politie eenheid Den Haag

Uitdaging: Zintuigbeïnvloeding inzetten op de binnenplaats van een politiebureau om verbinding tussen de politiemedewerkers en de wijkbewoners te stimuleren. Op diverse binnenplaatsen van district centrum Den Haag is een samenhangend geheel van fysieke omgevingsstimulansen ontworpen die associëren met de vier kernwaarden: betrouwbaar, moedig, integer en verbindend. https://www.youtube.com/watch?v=208DcZ0vEic

voor-na Hoefkade low

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

AZC Almelo

positieve gedragsbeïnvloeding woonruimten

Uitdaging: Een voormalig detentiecentrum op een dusdanige wijze inrichten dat er positieve zintuigelijke prikkelingen worden uitgezonden met hieruit volgend positief gedrag. Vanuit een thematische aanpak zijn vijf vleugels ingericht. De thema’s die worden gebruikt zijn Terra, Aero, Luminal, Aqua en Vitae. Een samenhangend geheel van afbeeldingen, kleuren, geuren en spelelementen zorgt voor een positieve omgevingsboodschap.

deuren-3 lo-ress

Stimuleren positieve werkomgeving medewerkers AZC

Wij hebben diverse ruimten waaronder vergaderruimten, flexplekken en spreekkamers voorzien van de juiste omgevingsprikkelingen. Hierdoor voelen medewerkers zich prettiger in hun vel en presteren zij beter. Dit hebben wij gerealiseerd door gebruik te maken van: juist kleurgebruik, gamification en priming.

collage Almelo

AZC Heerhugowaard

Uitdaging: Het plaatsen van een asielzoekerscentrum in een gemeente kan voor weerstand en onbegrip zorgen onder omwonenden. In Heerhugowaard is verbinding gestimuleerd tussen bewoners en omwonenden door middel van het gezamenlijk maken van de Urban Puzzel. Om dit te realiseren is een tekenwedstrijd georganiseerd onder de basisscholen. De winnaar kon vervolgens de tekening namaken in de hekken van het asielzoekerscentrum.

2016-09-23 20.26.36_1474830339813_resized

Gemeente Den Haag

Haagse Markt

Uitdaging: De Haagse markt trek een pluriform gezelschap van bezoekers aan. Dit uit zich in een grote diversiteit aan etniciteiten. Urban Senses heeft van de gemeente Den Haag de opdracht gekregen een universeel begrijpbare en taalonafhankelijke bewegwijzering te ontwikkelen.

vislogo-straat

Hangjongeren Scheveningen

Uitdaging: Een aantal omwonende en ondernemers hebben al jaren last van een groepje hangjongeren op een pleintje. Urban Senses heeft de opdracht gekregen het pleintje minder aantrekkelijk te maken voor de jongeren zonder dat het pleintje voor de overige bewoners minder aantrekkelijk wordt. toegepast, priming, natuurlijke toegangscontrole, de perceptie van toezicht en stimuleren van sociaal eigenaarschap.

Skatepark Badhuiskade

Uitdaging: Vanuit de gemeente Den Haag kwam de vraag een positieve omgevingsboodschap te creëren bij het skatepark op de Badhuiskade. Hierbij werden meerdere doelen beoogd. Het eerste doel is het creëren van een leuke en prettige omgeving. Het tweede doel is het tegengaan van ongewenste graffiti. Het laatste doel is het verminderen van fietsers die het skatepark gebruiken als doorsteek. Fietsen in het skatepark is niet wenselijk omdat er veel kinderen spelen. oplevering begin 2018

Oude situatie

20180523_100733

Nieuwe situatie

skatebaan0002dickteske 20180509_091128-1
20180625_233045

Penitentiaire inrichting Almelo

Contextgebonden kleuradvies

Uitdaging: Het geven van kleuradvies van de vloerafwerking naargelang behoeften en functies gebruikers en ruimten. realisatie begin 2018.

20170629_095412

Positieve gedragsbeïnvloeding Re-Integratiecentrum

Uitdaging: De diverse ruimten in het Re-Integratiecentrum een dusdanige gepaste prikkel laten uitzenden dat gedetineerden gestimuleerd worden zich in te zetten voor hun re-integratie en resocialisatieproces. Realisatie 2018.

Gemeente Hilversum

project Oude Doelen

Uitdaging: Bewoners van de Oude Doelen steeg ondervinden veel overlast van rondhangend (uitgaans)publiek. Op de Oude Doelen is op diverse manieren de perceptie van toezicht, de territorialiteit en het sociaaleigenaarschap vergroot.

Grijze ondergrond_1481639803485

Oude situatie

 

20161130_115337_resized_1481639802591

Huidige situatie, raamstickers

Project Stadspark De Oude Haven

Uitdaging: De aan het park grenzende woningen ervaren veel overlast van parkgebruikers. In het stadspark De Oude Haven zijn geluidsreducerende maatregelen, gamification, het verhogen van het sociaal eigenaarschap en functie blending toegepast.

Oude situatie

tgs op bank

Huidige situatie

parkbank

Project Goudriaancomplex

Uitdaging: Naast een openbare vuilcontainer wordt regelmatig grofvuil geplaatst. Het plaatsen van vuil naast de container heeft een aanzuigende werking op overig vuil. Positieve gedragsbeïnvloeding met betrekking tot het op de juiste wijze aanbieden van afval.

voor-en-na-goudriaan

Gemeente Rotterdam

Project crowdmanagement Wijnhaven district

Uitdaging: De gemeente Rotterdam wil het Wijnhaven district levendiger maken door meer mensen door het gebied te laten lopen. Door middel van een stromenanalyse is er gemeten welke straten rondom het Wijnhaven district worden gebruikt en/of gemeden. Vervolgens is de verkeersstroom (voetgangers en fietsers) door fysieke omgevingsstimulansen geprikkeld een specifieke route te kiezen (kruimeltechniek). Begeleidingstraject met studenten Hogeschool Rotterdam.

trigger wijnhaven oud lo ress

 

Afbeelding2. onder brug

straatlogo wijnhaven

Gemeente Amsterdam

Uitdaging: Het verminderen van fietsen in een voetgangersgebied, locatie Oostpoort Amsterdam. Wij hebben diverse Street-Arts geplaats om fietsers te stimuleren af te stappen.

priming-low

locatie-2

img_9735

welkomstmat

Stad Mechelen

Uitdaging: Het verminderen van wildplassen in een uitgaansgebied. Hierbij hebben wij diverse technieken gebruik. De perceptie van het gebied is van openbaar naar privaat veranderd. De associatie met spelende kinderen en wonen is gemaakt en de perceptie van toezicht is vergroot, tevens hebben wij een ‘gratis plaspunt’ campagne ontworpen. Deelnemende horeca’s plakken een ‘Pee for Free’ sticker op hun raam. De plaspunten worden met lichtprojecties aangewezen. Effect: minder wildplassen en blije omwonenden.collage-mechelen

Buitenmuseum

Op de Minderbroedersgang hebben wij om het wildplassen in kerknissen tegen te gaan een buitenmuseum gecreëerd hierdoor veranderde de functie van de nis van een gunstige plek om uit het zicht te kunnen plassen in en expositieruimte inclusief rode lopers. 

20180820_140756

20180820_140812

 

thebestlocatedcityinmechelen-ctoerismemechelen_tcm14-87671

Onze opdrachtgevers

logos-website-01

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Twitter

interessant nieuws over, veiligheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!

ALGEMEEN

...

© 2015 - Urban Senses